Treningskultur

Uskrevne regler er en kultur

I arbeidslivet ser vi mange uskrevne regler. De strider ofte mot opplæringen man har fått, noe som kan skape en kultur som handler om sabotasje og obstruksjon. For når ting i praksis ikke fungerer slik du har blitt fortalt det sakl gjøres, da mister makten integritet.

Hva er uskrevne regler

Uskrevne regler overføres gjennom det som kalles taus kunnskap. Dette er kunnskap som ofte ligger i fingrene og som den som utfører oppgavene tar som en selvfølge. Det er likevel dårlig ledelse (eller dårlig utdannelsessystem) når man ikke blir opplyst om at det fins taus kunnskap.

Men har det blitt en kultur i å lage uskrevne regler? Det er her idrett og trening kommer inn. Uskrevne regler gir ofte et fortrinn ovenfor andre. Dette er viktig i den daglige kampen om territorier. Selv om dette er svært basale go minst usiviliserte måter å være på, så lever de i beste velgående i dag.

Hvorfor komme inn i kulturen

Det er nok mange som er enige i at uskrevne regler i arbeidslivet handler om dårlig kommunikasjon, dårlig ledelse, misunnelse og nag. Det er dessverre synd at det er slik i dag, i verdens beste land å bo i. Vil du ha bukt med uskrevne regler håper vi du står frem som en skikkelig leder.

Leave a Reply