Kontemporær Kultur

Kulturer i dag

De fleste kulturer lever i bete velgående i dag. Men fins det noen nye trender vi ser som vi kan kalle kultur? Svaret er et klinkende ja. Bare se på dette.

Sparkesykkelen

Sparkesykkelen har i dag blitt elektrisk. Dette er kjempebra og et steg i riktig retning mot utslippsfrie samfunn. Men det er aldri en nyhet uten problemer.

El-sparkesyklene har blitt så populære at de både skaper farlige situasjoner i trafikken, vi har til og med fått dødsfall som følge av feil bruk. For det som er problemet med kjøretøy som har en fart på over 20km/t og som ikke er regulert på noen måte, er at konseptet blir utnyttet.

Det fins ingen sikkerhetskultur blant de unge, så farer rundt uten hjelm og i høy fart. Reglen sier at du ikke skal ha større fart enn gå-fart når du passerer myke trafikanter. Dessuten brukes de under påvirkning av alkohol og rusmidler. Dette er heller ikke lov, men ei heller godt regulert.

Så konseptet er bra, men utnyttelsen er foreløpig dårlig. Men er det en kultur? Vi mener ja, fordi den endrer måten folk forflytter seg på, og over tid tror vi den vil endre bybildet kapitalt.

Hjemmekontor

Det å jobbe er ikke alltid en kultur, men det har blitt en kultur å jobbe hjemmefra. Det er mange grunner til det, noen mer opplagte enn andre. Det første er pandemi. Pandemi skaper endringer i samfunnet som gjør at folk må tenke nytt.

En av løsningene på permitteringer var at man så at folk kunne gjøre like god jobb hjemmefra som på arbeidsplassen. Dette fungerer selvfølgelig om du jobber bak en skjerm, heller dårlig om du er kirurg.

Kulturen skapes når man begynner å lage systemer for at hjemmekontor skal fungere, slik som digitale møter, salg av kontorstoler og produkter med trykk for å vise andre sin situasjon.

Leave a Reply