Kontemporær Kultur

Hvorfor kjenne kultur?

Kultur er et mangfoldig begrep om kreative egenskaper som kan utvikles fra et individuelt til et samfunnsperspektiv. Kreativitet gir oss mennesker mye spennende påfyll av innhold. Dette innholdet kan folk bruke til å utvikle seg selv med. Og det kan definere en hel folkemasse.

Det er viktig å forstå at kultur er som mange andre ting, tilfeldig, flytende og nesten vilkårlig. Men hva som kjennetegner kultur byr på et dypdykk i historie og hvem som formidler den. Skal man likevel si noen om kultur, så er det at den gir oss mye mer enn vi aner. Det er bare å se på ting som tilhørighet, musikk, filmer og serier, idrett og veldig mye mer.

Kultur som begrep

I dag fins det tusenvis av retninger innenfor kultur, som igjen forgreiner seg ut i tusenvis av ande retninger. En kultur er trender som beveger seg mot noe bastant, noe gjeldende og autoritært. Men samtidig er det folkesjela i seg selv. Uten tilhørighet har ikke kultur noe språk, men med har det virkemidler tusen mer kraftig enn noe våpen her på jord.

Får du for lite kultur vil du bli at avstumpet menneske uten visjoner og mening. Men du kan tilegne deg kultur uten å tenke over det. Du setter på en radiokanal og hører vakker folkemusikk eller noen som diskuterer klesmote. Du ser kunst i et monter når du sitter på bussen på vei til jobb. Eller du påvirkes av vinster og nederlag til din favorittklubb. Alt dette er kultur, så har du tenkt deg et liv uten?

Kultur i dag

Vi skal se på noen viktige kulturer og hvordan de oppstår. Som regel er det et ønske om endring, slik vi ser i ungdomskulturen. Men ser vi på de slitne 40-åringene, så har også de skapt seg en kultur for omstilling. I deres tilfelle handler det mer om å arbeide mot en omstilling som for dem er negativ, nemlig det å bli gammel og skrøpelig.

Bli med oss når vi tar et dykk innenfor noen kulturer som er kontemporære, eller som vi sier på godt norsk, samtids -nåtids-kultur.

Leave a Reply