Visjon

Festivalens opprinnelse og navn setter premisser for  programkomiteens arbeid og for festivalens innhold. Festivalen skal tilby god musikk, god litteratur og ikke minst god barneunderholdning.
Kristin på Husaby skal gi assosiasjoner til variasjon og kvalitet.

FORMÅLSPARAGRAF

Foreningen Kristin på Husaby skal være en samlende kraft i Skaun kommune – en levende arena for aktiv deltakelse, integrering og identitetsbygging.

Foreningen Kristin på Husaby skal utvikle og gjennomføre en kulturfestival i Skaun  inspirert av middelalder-romanen Kristin Lavransdatter av Sigrid Undset, lokal historie og kulturarv, og vår egen tids kulturuttrykk.

Festivalen skal være av regional interesse og gjennomføres med tett samarbeid mellom lag/foreninger, næringsliv og andre interessenter.