Festivalprogram

Her kommer etter hvert info om festivalprogrammet for 2020…

Kulturfestivalen i Skaun
KRISTIN PÅ HUSABY
arrangeres 26. – 28. juni