Årsmøte 2020

Årsmøtet 2020 – Foreningen Kristin på Husaby

Onsdag 14. Oktober 2020
Kl.19:00, Bautaen kulturhus

Saksliste:

  1. Godkjenning av innkallelse
  2. Valg av møteleder, sekretær og to personer til å underskrive protokollen
  3. Godkjenne de stemmeberettigede
  4. Behandle forenings årsmelding
  5. Behandle forenings reviderte regnskap
  6. Vedta budsjett
  7. Fastsette medlemskontingenter og eventuell godtgjørelse til tillitsvalgte
  8. Innkomne saker
  9. Valg
  10. Heving av årsmøtet.

 

Åpen diskusjon om aktuelle temaer til kaffe’n.