Årsmelding 2019

ÅRSMELDING 2019                                                                                 Skaun 20.10.2019

Formål
Foreningen Kristin på Husaby skal være en samlende kraft i Skaun kommune – en levende arena for aktiv deltakelse, integrering og identitetsbygging.

Foreningen Kristin på Husaby skal utvikle og gjennomføre en kulturfestival inspirert av middelalderromanen Kristin Lavransdatter av Sigrid Undset, lokal historie og kulturarv, og vår egen tids kulturuttrykk.

Festivalen skal være av regional interesse og gjennomføres ved tett samarbeid mellom lag/foreninger, næringsliv og andre interessenter.

Organisasjon
Foreningen Kristin på Husaby ble stiftet 6. februar 2013.

Styret har bestått av 5 faste medlemmer og 1 vara;
Eirik Hoff, styreleder
Kari Skjetne Solstad, nestleder
Elin Irene Berge, kasserer
Marit Risvaag, sekretær
Ann-Sølvi Valås Myhr, styremedlem
Helen Hol, 1. vara

Styrets arbeid
Styret har gjennomført 8 styremøter siden forrige årsmøte. I tillegg har styret møttes ved Kick-off og evalueringsmøter i forbindelse med festivalen.

Ingen av styrets medlemmer har mottatt godtgjørelser for utført arbeid i 2017/2018.

Komiteer
KpH har bestått av 5 komiteer foruten Styret;

Markedskomite: Synnøve Antonsen, Anna Kupper, Ann Jorun Solemsmo og Linda Flaahammer.
Programkomite: Elin Berge, Anne Karin Støren, Leif Helge Valås, Stener Terning og Terje Skjetne.
Teknisk-komite: Jon Haldor Kvidal, Rune Grandetrø og Rune Hansen. Her har det i ettertid vært noen uklarheter om hvem som faktisk var medlemmer. Uansett har det fungert utmerket med en fast gjeng av frivillige under ledelse av Jon Haldor.
PR-komite: Siri Grøttjord, Toril Langmo Skjetne og Eilif Berge.
Sponsorkomite: Anne Hagestuen, Anita Gilde og Maren Marie Wilhelmsen. Her har bare Anne Hagestuen vært deltagende. Flere av styrets medlemmer har under ledelse av Ann-Sølvi bidratt i Sponsorkomiteen.
Valgkomite: Oddrun Husby og Jon P. Husby
Revisor: Jon Haldor Kvidal og Lill Marita Stenkløv.

 Medlemmer
Foreningens medlemstall pr. 28.10.19 er 37 enkeltmedlemmer samt 5 lag og organisasjoner. Antall medlemmer er noenlunde stabilt.

Arrangementer utenom festivalhelga
Under Vinterkulturuka har KpH bidratt ved «Railekveld for ungdom» på Fredly Folkehøyskole, samt stått som medarrangør på forestillingen «Menneske og Mennesket» i Børsa Kirke sammen med Eggkleiva Mannskor.

 Festivalen
Festivalen ble gjennomført fra 28. – 30. juni. Det ble avholdt følgende arrangement med billettsalg;

Fredag:
Åpningsforestilling i Skaun kirke «No kallar sol og sommarvind» med Henning Sommero, Janne Kokkin, Eline Korbi Kolstad og Ola Lindseth.

After-church i Børsa Samfunnshus, først «Sannsnakk, feilsnakk og vennskap» med Marianne Meløy. Etterpå konsert med «En lille Pose Kim Larsen» bestående av John Ola Snurruås, Morten Brattås, Stener Terning, Jan Inge Wenn og Terje Skjetne.

Lørdag:
Historisk møte, Foredrag om det unike antemensalet i Skaun kirke ved Margrethe C. Stang. Gregoriansk sang ved Schola Sanctae Sunnivae.

Pubaften på Markedsplassen med Villa Grønnsofan.

Søndag:
Familieforestilling i gymsalen på Venn, «Hva kommer nå» med Eldbjørg Raknes, Frode Eggen, Håvard Aufles og Tor Breivik.

Konsert i Børsa kirke med Lars og Ola Bremnes, Terje Nohr og Buvik Songlag med dirigent Håkon Grotnes.

Arrangement uten billettsalg:
Historisk vandring med Historielaget

Eventyrstund for de minste i lavvo

Boklanseringer, på utescenen og i kirka

Bispeliden

Ottesang i Kolbrandstad stavkirke

Pilegrimsvandring

Kristinmesse, gudstjeneste direktesendt på NRK P1

Farmenhjørnet

Flere aktiviteter på markedet i samarbeid med lag og foreninger i Skaun. Nytt for året var utstilling av veterankjøretøy ved Skaun Veteranbil og MC klubb.

Underholdning på markedsscenen av ulike lokale artister.

Svein Ola Syrstad utførte oppgaven som vekter på en utmerket måte.

Årets festival ga et overskudd på 70.190,- kr.

Sponsorer
Vi mottok støtte fra Skaun Kommune, Trøndelag fylkeskommune og fra det lokale næringsliv.

Samarbeidspartnere
For å gjennomføre årets festival har det vært helt nødvendig med gode samarbeidspartnere og frivillige. Viktige bidragsytere har vært medlemmene av de ulike komiteene og enkeltpersoner som har bidratt med støtte til teknisk gjennomføring. Disse har utført oppgavene vederlagsfritt.

Skaun musikkorps, Koret Våren Viggja, Skaun historielag, Skaun og Børsa/Viggja bygdekvinnelag, Skaun Skytterlag og Skaun barne- og ungdomskorps har utført arbeidsoppgaver med inntekter til sine lag. I tillegg har en gruppe av russ har fått et bidrag til russefeiringen for sin innsats under festivalen.

Venn oppvekstsenter, Ola Venn og Skaun Samvirkelag stilte vederlagsfritt lokaler og arealer til disposisjon for festivalen.

Styret må også nevne vår samarbeidspartner på lyd og lys, RA Audio, som nok en gang ga oss fantastisk teknisk bistand og engasjement gjennom hele festivalen.

Evaluering 2019
Evaluering av årets festival ble avholdt umiddelbart etter festivalen, mandag 1. juli, på Venn oppvekstsenter. Der var alle komiteer og samarbeidspartnere invitert. I tillegg til hyggelig samvær med pizza, kaffe og vafler, bidro alle til en rask evaluering av årets festival.

Alle komitéer, lag, foreninger og frivillige har også i år gjort en formidabel innsats for å lage en flott festival, og det er vanskelig å fremheve noen spesielle. Værmeldingene i dagene før festivalen gjorde at vi bestemte oss for å leie telt. Terje Skjetne tok her føringa og fikk med seg Teknisk komité og gjorde en ekstra innsats for å få teltet på plass. Teltet må sies å ha vært en suksess.

Alle medlemmer i komiteer og styret ble invitert til omvisning og middag ved Orkla Gjestebolig på Løkken som takk for innsatsen. Dette ble gjennomført den 18. januar med 15 stk tilstede.

Markedsføring
Foreningen Kristin på Husaby har vært synlig på flere sosiale nettverk, som Facebook og Instagram, og har egen nettside. I tillegg har vi i regi av PR- komiteen gitt ut en flott festivalavis samt at det ble satt opp plakater.

 Drift av foreningen
Foreningen har det siste året gjennomført sine styremøter på Skaun rådhus, samt hjemme hos styremedlemmene. Styret har ingen utgifter i leie av møtelokale. Vi har fått tilgang til lagerlokale i kjelleren på Venn Flerbrukshus, og dette håper vi å kunne utstyre med hyller for å få det litt mer egnet. Kari og Toril deltok på Festivalnettverk Trøndelag sitt seminar.

Utfordringer i Foreningen
Gjennom sesongen har vi sett disse utfordringene;

- Hvordan øke antall frivillige

- Øke forhåndssalg til forestillinger

Eirik Hoff
Styreleder