Årsmøte 2019

Foreningen Kristin på Husaby avholder sitt årsmøte 2019, onsdag 30. oktober, kl 19.00. Skaun Rådhus, kommunestyresalen 3. etg.

Saksliste:

1. Godkjenning av innkallelse
2. Valg av møteleder, sekretær og to personer til å underskrive protokollen
3. Godkjenne de stemmeberettigede
4. Behandle forenings årsmelding
5. Behandle forenings reviderte regnskap
6. Vedta budsjett
7. Fastsette medlemskontingenter og eventuell godtgjørelse til tillitsvalgte
8. Innkomne saker
9. Valg
10. Heving av årsmøtet.

Åpen diskusjon om aktuelle temaer til kaffe’n.