Klebersteinsbruddet i Skau’marka

Klebersteinsbrudd i Skau’marka

I forbindelse med årets kulturfestival Kristin på Husaby vil Skaun Historielag arrangere  en historisk vandring til «Klebersteinsbruddene» i Skau´marka». Mange i bygda er kjenne med dette, men få er kjenne med lokaliteten.

Dette blir en reise tilbake i tid til den gang steinbruddet var aktivt. Her vil due få se hvor de er og hvordan det ser ut i dag Omfanget av bruddene og rest materiale på stedet tyder på at det har vært stor aktivitet i området ovr mange hundre år. Mest kjent er at mye av steinen i kirka på Venn og kirka på Husby er brutt i berket her. Og det ser også ut tomat mange fjøs murer, låve bruer og ildsted i bygda har hentet steinen sin i «Skau´marka». Stein herifra kan oss være brukt i Nidarosdomen.

Det er flere brudd som ligger på rekke og rad på vestsida av åsen som i daglig tale blir kalt «Grøtåsen». Navnet har mest sannsynlig opphav fra det gammelnorske ordet or stein, «grjót», som også har gitt opphavet til det norske ordet «gryte». Da kan vi tenk oss at det også har blir tatt ut stein her for å lage kokekar. NGU mener det er tatt ut mer en 200 m3 med stein her.

Forekomsten er registrert og kartlagt av Norges Geologiske Undersøkelse (NGU) i Natursteinsdatabasen, forekomstområde 1657-601. Stein fra «Skau´marka» blir omtalt som «kleberstein», men en korrekt geologisk beskrivelse er «Klorittskifer». Det vil i praksis si at steinen ikke er så godt egnet til steinhogging som kleberstein, Men den har opplagt blitt brukt som bygningsmateriale.

Vi starter kl 10:00 fra Måkesjkjær lørdag 30.06.18. det er begrensa med parkering i området, så det oppfordres til samkjøring. Måkeskjær ligger ed Malmsjøen langs riksvei 709. Se kart.

Fra parkeringsplassen går vi et lite stykke langs RV709, for deretter å følge en fin skogsvei nesten helt frem til lokaliteten. Noen hundre meter på slutten går i myr/uten vei. Anbefaler klær og fottøy etter forholdene.

Vel møtt til en spennende og interessant tur!