Styret og komiteene

Kristin på Husaby 2018 blir arrangert 29. juni-1. juli.

Ansvar for planlegging og gjennomføring er styret og de ulike komiteene.
Programkomiteen er godt i gang med arbeidet med årets program, og det samme er markedskomiteen som har ansvar for markedet på Venn. Det vil komme informasjon om årets festival både på hjemmesiden og vår facebookside etterhvert som program og aktiviteter blir klart. Vi anbefaler i tillegg at du melder inn som medlem for å få informasjon direkte på e-post.
Du kan melde deg inn ved å sende e-post til kristin@husaby.no

Styret 2018:

Styreleder: Eirik Hoff, ny, 1 år

Styremedlem: Eirik Hoff, gjenvalg, 2 år
Styremedlem: Helen Hol, ikke på valg, 1 år
Styremedlem: Rita Elvira Husby, ikke på valg, 1 år
Styremedlem: Kari Skjetne Solstad, ny, 2 år
Styremedlem: Elin Irene Berge, ny, 2 år

Vara:
1.vara: Ann-Sølvi Valås Myhr, ny, 2 år
2.vara: Berit W. Haanshuus, ikke på valg, 1 år

Markedskomite:
Synnøve Antonsen, gjenvalg, 2 år
Christine Belsås Larssen, ikke på valg, 1 år
Lisbeth Dyrøy, ikke på valg, 1 år
Anna Kupper, ny, 2 år

Programkomite:
Leif Helge Valås, ikke på valg, 1 år
Elin Berge, gjenvalg, 2 år
Anne Kari Støren, ikke på valg, 1 år
Stener Terning, ny, 2 år
Terje Skjetne, ny, 2 år

PR-komite:
Siri Grøttjord, gjenvalg, 2 år
Toril Langmo Skjetne, ny, 1 år
Ely Navarro, ny, 2 år

Johan Ofstad, ikke på valg, 1 år
Anita Gilde, ny, 2 år
Maren Marie Wilhelmsen, ny, 2 år

Teknisk komite:
Ronny W. Haanshuus, ikke på valg, 1 år
Didrik Hansen, ikke på valg, 1 år
Vebjørn Sletvold, ikke på valg, 1 år
Roar Stamnsve, ny, 2 år

Valgkomite:
Ann-Sølvi Valås Myhr, ikke på valg, 1 år
Oddrun Husby, ny, 2 år

Revisorer:
Jon Haldor Kvidal, ikke på valg, 1 år
Lill Marita Stenkløv, ikke på valg, 1 år