Presentasjon av styreleder Eirik N. Hoff

Styreleder Eirik N. Hoff
(tidligere nestleder og styremedlem)

– Jeg er med i KpH fordi jeg ønsker å bidra til en positiv aktivitet i Skaun kommune. Jeg håper at vi etter hvert kan få til enda mer engasjement fra lag og foreninger, og at disse skal føle eierskap til festivalen. Da kan festivalen i enda større grad bli en arena for lokale krefter fra hele kommunen. Eierskap til festivalen mener jeg at er nøkkelen til at den kan utvikle seg og overleve over tid.

Etter ett par år i styret vet Eirik litt om hva han går til som styreleder, og vi har spurt ham om hvilke forventninger han har.

– Tja.. I forhold til styre og komitéarbeid har jeg tro på delegering av ansvar og oppgaver. Selv om det må være en leder som har ansvaret til slutt, har jeg tro på en flat struktur. I det ligger det også at alle må føle eierskap til festivalen og oppgavene.

Eirik har mange gode minner fra KpH, men hva er det beste?

– Jeg er vel inhabil siden jeg er med i mannskoret, men konserten i Børsa kirke med Elg og Eggkleiva mannskor var et av flere høydepunkt for meg.

Inhabil eller ærlig, det var uansett en fin opplevelse! ?
Programmet begynner å ta form, så hva blir årets høydepunkt for Eirik?

– Den var vanskelig.. programkomiteen legger opp til at høydepunktene blir mange! I tillegg er det alltid spennende å gå rundt på markedet og se. Jeg tror vi sier at jeg ser frem til hele helga!

Hvilken arena bør KpH være? Det har Eirik en del tanker rundt.

– Festivalen kan kanskje bli en arena for flere lokale aktører til å presentere det de driver med. Samtidig må vi ikke glemme at vi skal bringe inn noe nytt til Skauningene, selv om det ikke alltid er like lett å få gjennomslag for dette. Programkomiteen har i flere år prøvd å bringe inn nye artister og aktører, men med litt blandet publikumsoppslutning. Hva som skal til for å trekke mer publikum er ikke godt å si, men jeg tror egentlig ikke det er manglende markedsføring som er problemet. Det er vel helst slik at folk ikke går på det de ikke vet hva er, og vi må kanskje ha respekt for at de vil være sikker på å få valuta for tid og penger investert? KpH sin oppgave får vel bli over tid å bygge en merkevare og et rykte som gjør at folk etter hvert blir trygge på at de får kvalitet når de kommer på et arrangement.

Så ønsker vi gjerne at folk tar kontakt og deler sine tanker og ideer med oss!

Ha en fin kveld!