Prøysen-kafé

Prøysen- kafé

i Gymsalen, Venn skole

lørdag 24. juni kl. 12.30

Foredrag med Inge Haukvik om utstillingen relatert til ulike
tekster og historier
Foredrag med Ove Røsbak: “Sokkertøy for det som blir att”
– om Alf Prøysen og fristelser
Vokalinnslag med Viggja Voices

I tillegg er det medlemsutstilling med Skaun kunstforening
Liv Rygh kommer også med en egen utstilling
Salg av kaffe og vaffel
Gratis inngang – velkommen!
Utstillingene blir stående hele helga.