Om oss

KpH---Logo-Transparent

FORMÅLSPARAGRAF

Foreningen Kristin på Husaby skal være en samlende kraft i Skaun kommune – en levende arena for aktiv deltakelse, integrering og identitetsbygging.

Foreningen Kristin på Husaby skal utvikle og gjennomføre en kulturfestival inspirert av middelalderromanen Kristin Lavransdatter av Sigrid Undset, lokal historie og kulturarv, og vår egen tids kulturuttrykk.

Festivalen skal være av regional interesse og gjennomføres ved tett samarbeid mellom lag/foreninger, næringsliv og andre interessenter.

OversiktVenn

Styret

Styreleder: Berit W. Haanshuus:
bhaanshu@msn.com / 920 12 009

Nestleder: Eirik Hoff - eirik.hoff@vintervoll.no
Kasserer: Gunn Kari Rokseth - gunn.kari.rokseth@riis.no
Sekretær: Helen Hol - helen.hol@skaun.kommune.no
Styremedlem:Rita Elvira Husby - ritaelvira@gmail.com

Vara: Elin Irene Berge - elin_irene@hotmail.com

Kontakt oss

Ingebjørg Bratland

Programkomité

Leder: Stein Nilsen
stein-ni@online.no/
413 18 273

Jon Lyngstad - jon@artikaill.no
Espen Tørset - espentorset@hotmail.com
Elin Berge - elin.berge@skaun.kommune.no
Leif Helge Valås - leif_hv@hotmail.com
Anne Karin Støren - anne.karin.storen@gmail.com

Vårt arbeid

Vekteren Jon Lyngstad

Markedskomité

Leder: Siri Grøttjord;
siri.grottjord@skaun.kommune.no/
941 43 066

Synnøve Antonsen - synnoveantonsen.19@gmail.com
Elin Irene Berge - elin_irene@hotmail.com
Christine Belsås Larssen - christinelarssen91@gmail.com
Lisbeth Dyrøy - lisbethjohanne77@gmail.com

Vårt arbeid

Facebook_Logo

PR-komité

Leder: Siri Grøttjord
Siri.grottjord@skaun.kommune.no/
941 43 066
Bente Husby - bentehusby@hotmail.com

KpH---Logo-Transparent

Sponsorkomité

Johan Ofstad - johan.ofstad@hem.no

Gunn Kari Rokseth - gunn.kari.rokseth@riis.no