Historisk vandring – Jyssan

Historisk vandring

Vi starter lørdagen med en historisk vandring på Jyssan i Børsa. Oppmøte på Skei kl. 10.00.

Arrangementet er samarbeid med Skaun historielag.

Vandringen ledes av Guri Løvset og arkeolog Kjell Andre Brevik gir oss en arkeologisk rapport fra Skei, Fossan, Jyssan, Eli og Ofstad i Børsa.

Tema: Utgravningene på Jyssan.

Kartlink til Jyssan

Om Jyssan gravfelt skriver Kreative Trøndelag:

Jyssan gravfelt

Før kristendommen fikk fotfeste i Norge ble folk gravlagt i haug. Dette var den vanlige begravingsmåten gjennom hele bronsealderen og jernalderen (1800 f. Kr. – 1000 e. Kr.). Gravhauger og gravrøyser finnes da også på mange steder rundt om i landet.

Ikke mange fikk et så spektakulært hvilested som de som ble gravlagt på Jyssan i Skaun. Hvor gården lå den gang og hva den het det vet vi ikke. Men gravplassen ligger der, oppe i høyden, og med lett gjenkjennelige hauger.

Selv om gravplassen nok var kjent i lang tid ble den først registrert i 1971. Den gangen ble det påvist 9 røyser og hauger. Senere er det registrert flere hauger slik at det totale antallet nå er 16 stykker.