Årsmøte 2016

Invitasjon til årsmøte 2016

Vi i styret i Kristin på Husaby ønsker alle medlemmer hjertelig velkommen til vårt årsmøte.

Tid: Onsdag 05. Oktober 2016, kl. 19:00,
Sted: Kantina i 3. etg på Skaun Rådhus

Dagsorden:

  1. Godkjenne de stemmeberettigede
  2. Godkjenne innkalling og sakliste
  3. Velge møteleder, sekretær og to personer til å underskrive protokollen.
  4. Behandle foreningens årsmelding
  5. Behandle foreningens reviderte regnskap
  6. Behandle innkomne saker
  7. Fastsette medlemskontingenter og eventuell godtgjørelse til tillitsvalgte
  8. Vedta budsjett
  9. Valg

Saksdokumenter:

 

Invitasjon – Årsmøtet 2016 i Kristin på Husaby

Saksliste – Årsmøte 2016 i Kristin på Husaby

Årsmelding – Årsmøte 2016 i Kristin på Husaby

Årsrapport – Årsmøte 2016 i Kristin på Husaby

For å bli medlem:

Bruk mCASH til å betale medlemskontigenten: 
mCash_QR-kode_Medlemskontigent

Få hjelp til å laste ned og bruke mCASH