Årsmøte 2015

styretKpH16

 

Årsmøtet 2015 ble avholdt 28. oktober 2015.

Fra venstre på bildet: Fra venstre; Jorunn Garberg, Eirik Hoff, Berit Wærdahl Haanshuus, Gunn Kari Rokseth og Espen Lien Pedersen. Elin Irene Berge og Johanne Hammer var ikke tilstede da bildet ble tatt.

STYRET FOR 2016

Styreleder: Berit Wærdahl Haanshuus – 920 12 009
Nestleder: Elin Irene Berge – 456 15 586
Styremedlem: Eirik Hoff – 934 63 023
Kasserer: Gunn Kari Rokseth – 991 02 702
Sekretær: Espen Lien Pedersen – 928 56 074

Varamedlem: Jorun Garberg – 922 82 437
Varamedlem: J0hanne Hammer – 994 38 646